Novinky

změnit čas

V provedeních Titanium údolí budou noví obyvatelé

Zvláštní ekonomické zóny Titanium Valley čeká na nové obyvatele. V tomto okamžiku hovoříme o nejméně třech podnicích zájem o spolupráci s Manažera projektu.

První z nich — Jekatěrinburg organizace «StroydizelKompozit», který očekává vedení k vytvoření ZEZ velký závod na výrobu trubek z polymerních kompozitních materiálů. Předpokládaný objem investic — asi 37 milionů amerických dolarů .

Druhý potenciál rezidenta — ruský zástupce americké firmy Praxair «". Firma dodává na trh kyslík, dusík, argon, vodík, helium, acetylen, oxid uhelnatý, krypton, xenon a dalších plynů. Odhadovaná investice — $ 300 milionů.

Třetí investor — společnost specializující se na výrobu inovativních zařízení pro hutní provozy. To bude společný podnik, který pořádá JE «Mashprom» (Rusko) a «Mitshima Kosan» (Japonsko). Jejich objem investic bude činit přibližně 9 milionů. USD.

Připomeňme: v SEZ již dvě obyvatele. První z nich — «VSMPO-Nové technologie» (společnost, založená světová jednička ve výrobě titanu produktů a titanových slitin na bázi — VSMPO AVISMA Corporation). Druhá — společnost «Sinersis» (dceřiná společnost «Electric Machine Plant»).

Sledujte všechny novinky