Slitiny mědi a niklu

Třídy, složení a použití slitin mědi a niklu

Tabulka 3

Vytápění slitinou podle této normy podle ST SEV 378−76 Al Fe Mn Zn Ni+
co
Cu Fe Si mg Mn Cu Pb C S
Melchior MNZhMts30−1-1 CuNi30Fe1Mn - 0,5-1 0,5-1 - 29-33 Odpočinek - 0,15 - - - 0,05 0,05 0,01
Slitina MNJ5−1 CuNi5Fe1Mn - 1,0-1,4 0,3-0,8 - 5,0-6,5 Odpočinek - 0,15 - - - 0,005 0,03 0,01
Melchior MH19 CuNi19 - - - - 18-20 Odpočinek 0,5 0,15 0,05 0,3 - 0,005 0,05 0,01
Slitina TB MH16 - - - - - 15:30-16:30 Odpočinek 0,05 0,002 0,05 - - 0,002 0,03 0,002
Niklové stříbro MNC15−20 CuNi15Zn21 - - - 18,0-2,0 13,5-16,5 Odpočinek 0,3 0,15 0,05 0,3 - 0,020 0,03 0,005
Cunial A MHA13−3 - 2,3-3,0 - - - 12-15 Odpočinek 1,00 - - 0,5 - 0,002 - -
Kunial B MHA6-1,5 - 1,2-1,8 - - - 5,50-6,50 Odpočinek 0,5 - - 0,2 - 0,002 - -
Manganin MNMtsZ-12 - - - 11,50-3,50 - 2,50-3,50 Odpočinek 0,5 0,10 0,03 - - 0,020 0,05 0,02
- MH25 CuNi25 - - - - 24,0-26,0 Odpočinek 0,5 - - 0,5 - 0,005 0,05 0,01
- MNZhMts10−1-1 CuNi10 Fe1Mn - 1,0-2,0 0,3-1,0 - 9,0-11,0 Odpočinek - - - - - 0,03 0,03 0,03
- MNTs12−24 CuNi12 Zn24 - - - Odpočinek 11,0-13,0 62,0-66,0 0,3 - - - - 0,05 - -
- MNTs18–27 CuNi18 Zn27 - - - Odpočinek 17,0-19,0 53,0-56,0 0,3 - - 0,5 - 0,05 - -
- MNC18−20 CuNi18 Zn20 - - - Odpočinek 17,0-19,0 60,0-64,0 0,3 - - 0,5 - 0,03 - -

Pokračování tabulky. 3

Vytápění slitinou podle této normy podle ST SEV 378−76 P Bi Tak jako Sb Zn sn Ó Celkový Typ produktu
Melchior MNZhMts30−1-1 CuNi30Fe1Mn 0,006 - - - - - - 0,9 Dráty, pásy, pásky
Slitina MNJ5−1 CuNi5Fe1Mn 0,04 0,002 0,01 0,005 0,5 - - 0,6 Pásky, pásky, trubky
Melchior MH19 CuNil9 0,01 0,002 0,01 0,005 0,50 0,1 - 0,7 Plechy, trubky, tyče
Slitina TB MH16 - 0,002 0,002 0,002 0,002 0,3 1.5 Pásky, pásy, tyče, trubky
Niklové stříbro MNC15−20 CuNi15Zn21 0,005 0,002 0,01 0,002 - - - 0,2 Drát
Cunial A MHA13−3 - - - - - - - - 0,9 Pásky, pásky, trubky, tyče, drát
Kunial B MHA6-1,5 - - - - - - - - 1.9 bary
Manganin MNMtsZ-12 - 0,005 0,002 0,005 0,002 - - - 1.1 pruhy
- MH25 CuNi25 - - - - - - - 0,9 Plechy, drát
- MNZhMts10−1-1 CuNi10Fe1Mn - - - - 0,3 - - 1.3 Plechy, pásy, pásky, tyče, trubky
- MNTs12−24 CuNi12 Zn24 - - - - 0,3 - - 0,5 Trubky
- MNTs18–27 CuNi18 Zn27 - - - - - - - 0,6 Plechy, pásy, pásky, tyče, profily, trubky, dráty
- MNC18−20 CuNi18Zn20 - - - - - - - 0,6 Stejný

Pokračování tabulky. 3

Vytápění slitinou podle této normy Podle ST SEV 378−76 Al Fe Mn Zn Ni+
co
Měď Ti Pb Si Fe Si mg Mn Cu
Manganin МNМцАЖЗ -12−0,3−0,3 - 0,2-0,4 0,2-0,5 11,5-13,5 - 2,5-3,5 Odpočinek - - - - - - - -
Slitina TP МН0,6 - - - - - 0,57-0,63 Odpočinek - - - 0,005 0,002 - - -
Monel NMZHMts28- 2,5-1,5 - - 2-3 1,2-1,81 - Odpočinek 27-29 - - - - 0,05 0,1 -
Slitina МН95−5 - - - - - 4,4-5 Odpočinek - - - 0,2 - - - -
Olovo nikl stříbro MNTsS16 -29−1,8 - - - - Odpočinek 15-16.5 51-55 - 1,6-2,0 - - - - - -
Slitina MUFA5- 1−0,2−0,2 - - 1,0-1,4 0,3-0,8 - 5-6,5 Odpočinek 0,1-0,3 - 0,15-0,3 - - - - -

Pokračování tabulky. 3

Vytápění slitinou podle této normy Podle ST SEV 378−75 Pb C S P Bi Tak jako Sb Zn sn Ó Celkový Typ produktu
Manganin MNMCAZhZ- 12−0,3−0,3 - - - - - - - - - - - 0,4 Drát
Slitina TP MNO, 6 - 0,005 0,002 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 - - - 0,10 Drát
Monel NMZHMts28- 2,5-1,5 - 0,002 0,2 0,01 0,005 0,002 0,010 0,002 - - - 0,60 Plechy, pásy, pásky, drát
Slitina МН95−5 - 0,01 0,03 0,01 0,02 0,002 0,01 0,005 - - 0,1 0,5 Plechy, trubky, tyče
Olovo nikl stříbro MNTSS16- 29−1,8 - - - - - - - - - - - 1,0 pruhy
Slitina MUFA5- 1−0,2−0,2 - 0,005 -0,03 - - - - 0,5 - - 0,7 Drát

Poznámky:

1. Slitina MNZhMtsZO-1−1 obsahuje po dohodě se zákazníkem až 0,03 % uhlíku.
2. Pro slitiny MN19, MN25, MNZh5-1, MNTs12-24, MNTs15-20, MNTs18-20, MNTs18-27, MNZhMtsYu-1-1, MNZhMtsZO-1-1 díky příměsi niklu až 0,5 % kobalt je přípustný.
3. Slitiny MN25, MNZhMtsYu-1-1, MNTs12-24, MNTs18-27 MNTs18-20 mohou po dohodě se zákazníkem obsahovat nečistoty vizmut, křemík, hořčík, arsen, cín, antimon, fosfor.
4. Po dohodě se zákazníkem mohou slitiny MN19, MNTs15−20, MNZhMtsZO-1−1 obsahovat cín.
5. Vlastnosti slitin jakostí podobných jakostí ST SEV378−76 jsou v příloze 2


(Změněné vydání, Rev. č. 1,2, 3, 4).

Marks, chem. složení a účel slitin mědi a niklu

3. V kupronickelu MH19 pro ražbu mincí je povolena příměs manganu nebo železa více, než je uvedeno v tabulce 3, ale celkem ne více než 1,3 %. V cupronickel MN19 pro výrobu speciálních pásek je přípustná přítomnost nečistot: mangan do 0,01 %, hořčík do 0,01 %, křemík do 0,15 %, železo do 0,3 %, ale v součtu všech nečistot - až 0,6 %.

4. V konstantanu МНМц 40−1,5 pro elektronická zařízení je procento zinku až 0,03

Příloha 1. (Vypuštěno. Změna č. 1)

Příloha 2

Odkaz

Klíčové vlastnosti GOST 492-73 ST SEV 378−76
MH19 CuNi19 Dobře svařený, odolný proti korozi, špatně deformovaný za studena,
MH25 CuNi25 Dobře svařený, odolný proti korozi, odolný proti opotřebení. Za studena se špatně deformuje
MNJ5−1 CuNi5Fe1Mn Snadno deformovatelné za studena, odolné proti korozi.
MNZhMts10−1-1 CuNi10Fe1Mn Deformace za studena, odolná proti korozi, dobrá svařitelnost.
MNZHMTsZO-1−1 CuNi30Fe1Mn Vysoká odolnost proti erozi a korozi, dobrá svařitelnost
MNC15-20 MNC18-20 CuNi15Zn21 CuNi18Zn20 Snadno deformovatelné za studena, odolné proti korozi, dobré pružinové vlastnosti
MNC12-24 MNC18-27 CuNi12Zn24 CuNi18Zn27 Snadno deformovatelné za studena, dobré pružinové vlastnosti

Nakupujte za výhodnou cenu

Evek GmbH má široký sortiment válcovaných výrobků z niklového stříbra, kupronniklu, manganinu, cunial za nejlepší cenu. Je tvořen s ohledem na kurzy na londýnské burze neželezných kovů a závisí na technologických vlastnostech výroby bez zahrnutí dodatečných nákladů. Výběr uspokojí každého zákazníka. Měděnou sběrnici libovolných parametrů si můžete objednat a zakoupit prostřednictvím našeho zastoupení nebo přes webové stránky společnosti. Kvalita je zaručena přísným dodržováním technologických norem výroby. Balení, skladování, přeprava a dočasná antikorozní ochrana se provádí v souladu s GOST 18 690−82. Dodací lhůty pro objednávky jsou minimální. Cena se odvíjí od objemu objednávky a dalších dodacích podmínek. U velkoobchodních objednávek funguje flexibilní systém slev.