Datenschutzerklärung

Ochrana dat

Těšíme se na vaši návštěvu na našem webu https://evek.de/

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité, proto vás níže informujeme, jak vaše údaje zpracováváme.

1. Jméno a adresa odpovědných osob

Osoba odpovědná za tyto informace o ochraně údajů je:

Evek GmbH

Neckarstrasse 39

45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0) 208 376 29 800

E-mail: evek@evek.de

Odpovědným orgánem dozoru nad údaji je:

Vládní zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací

Bettina Gaik

Adresa: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf.

Poštovní adresa: PO Box 20 04 44, 40102 Düsseldorf.

e-mailem: poststelle@ldi.nrw.de

Webové stránky: https://www.ldi.nrw.de.

Bezpečná informace:

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného citlivého obsahu (jako jsou objednávky nebo požadavky na odpovědnou osobu) používá tato webová stránka šifrování SS L nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle řádku „https://“ a symbolu visacího zámku na liště prohlížeče.

obecná informace

Následující informace představují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze použít k vaší identifikaci.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. V první řadě se jedná o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo dobu přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některá data jsou shromažďována za účelem zajištění bezchybného provozu webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu uchovávání vašich osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů a můžete vznést námitku proti zpracování údajů.

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na výše uvedené adrese. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytics a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při prohlížení může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především u souborů cookie a takzvaných analytických programů. Analýza vašeho online chování je obvykle anonymní; chování online nelze zpětně vysledovat k vám. Proti takové analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Proti této analýze můžete mít námitky. O vašich možnostech námitek vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i druh a účel jejich použití.

Když navštívíte naši webovou stránku https://evek.de/, prohlížeč používaný na vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log souboru. Následující informace jsou zaznamenány bez vašeho zásahu a jsou uchovány, dokud nebudou automaticky odstraněny:

IP adresa žádajícího počítače,

datum a čas přístupu,

Název a URL přijatého souboru,

Webová stránka, ze které se přistupuje (adresa URL refereru),

prohlížeč, který používáte, a případně operační systém vašeho počítače a název vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

Zajištění nepřetržitého připojení k webu,

Zajištění pohodlného používání našich webových stránek,

Posouzení bezpečnosti a stability systému, stejně jako

pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Za žádných okolností nepoužíváme shromážděné údaje k vyvozování závěrů o vás osobně.

Soubory cookie a nástroje používáme také při návštěvě našich webových stránek. Další vysvětlení naleznete v bodech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

3. Výměna dat

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám k jiným účelům, než jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

udělili jste výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR,

zpřístupnění informací v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů,

v případě, že existuje zákonná povinnost převodu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, a

To je povoleno zákonem a nezbytné pro zpracování smluvního vztahu s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

Oznámení o přenosech dat do USA a dalších třetích zemí

Používáme mimo jiné nástroje od společností se sídlem ve Spojených státech, Ruské federaci nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné z hlediska ochrany dat. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny sdílet osobní údaje s bezpečnostními úřady, ale vy jako subjekt údajů proti tomu nemůžete podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že úřady USA budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech v USA pro účely monitorování. Na toto zpracování nemáme žádný vliv.

4. Funkce, nástroje pro analýzu/sledování a další opatření týkající se dat na této webové stránce.

Funkce, nástroje pro analýzu/sledování a další opatření související s údaji na těchto webových stránkách jsou uvedeny níže a jsou prováděny na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Pomocí opatření, která používáme, chceme zajistit design podle potřeb a neustálou optimalizaci našich webových stránek. Na druhou stranu používáme opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy by měly být považovány za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Relevantní informace naleznete v příslušných podsekcích:

Hosting webových stránek

Samotné webové stránky a jejich obsah poskytuje náš poskytovatel služeb Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo. Nedochází k předávání údajů do zemí mimo EU.

Informace o ochraně údajů naleznete na:

https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy

Yandex

Používáme Yandex.Metrica, službu pro analýzu webu a sledování prokliků, kterou poskytuje Yandex, 119021, Moskva, L. Tolstogo Street, 16. Informace generované v důsledku používání služby o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny na server Yandex v Ruské federaci a jsou tam uloženy. K tomuto účelu se ve vašem zařízení používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Yandex použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele reklamních webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Yandex může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem Yandex. Proti této formě shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna. Můžete to udělat sami v nastavení svého prohlížeče vypnutím ukládání cookies z webu www.metrica.yandex.com.

Zásady ochrany osobních údajů Yandex naleznete na adrese:

https://yandex.com/legal/důvěrné/

VK (dříve VKontakte)

Naše stránky obsahují pluginy z ruské sociální sítě vkontakte.ru. Federace, 191015, Petrohrad, st. Tverská, č. 8, lit. B (VKontakte LLC, Tverskaya ul., 8-B, 191015, Petrohrad, Rusko) integrovaná. Plugin VKontakte poznáte podle loga VK na našem webu. Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem vkontakte.ru. Vkontakte.ru tak dostává informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky z vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na vkontakte.ru při přihlašování ke svému účtu vkontakte.ru, budete moci propojit obsah našich stránek s vaším profilem vkontakte.ru. To umožňuje vkontakte.ru propojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nám není znám obsah přenášených dat ani jejich použití ze strany vkontakte.ru.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů vkontakte.ru na adrese: http://vk.com/privacy.

Google Analytics

Používáme Google Analytics k návrhu na základě vašich potřeb a neustále optimalizujeme naše stránky. s funkcí anonymizace, služba webové analýzy od společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily používání a používají se soubory cookie (viz část 4). Informace generované soubory cookie o vašem používání tohoto webu, jako např

Typ/verze prohlížeče,

použitý operační systém,

referrer (dříve navštívená stránka),

Název hostitele připojovaného počítače (IP adresa),

čas požadavku serveru,

přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a k přizpůsobení těchto webových stránek návrhu. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje vaším jménem. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností kombinována s jinými údaji Google. IP adresy jsou anonymizované, a proto je nelze přiřadit (maskování IP).

Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nemusí být všechny funkce této webové stránky plně použitelné.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools) . .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Ads a Google Conversion Tracking

Tento web používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci Google Ads využíváme tzv. sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu poskytovanou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží samostatný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na klientských webech Google Ads. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie konverzí se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Klienti uvidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Neobdržíte však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti takovému použití vznést námitku tím, že jednoduše deaktivujete cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče ve vašem uživatelském nastavení. Poté již nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Ukládání „konverzních cookies“ a používání tohoto sledovacího nástroje je založeno na článku 6 odst. 1 odst. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google Ads a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Meta Pixel (dříve Facebook)

Na našem webu používáme Meta Pixel (Facebook a Instagram), obchodní metanástroj od Meta Platforms Ireland Ltd. (Irsko/EU). Jedná se o technologii sledování, kterou nabízí Facebook a používají ji další služby Facebooku, jako je Facebook Custom Audiences. Společností zpracovávající údaje je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko. Meta informace o ochraně dat a kontaktní detaily. Platforms Ireland Ltd. a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Meta Platforms Ireland Ltd. Viz Zásady dat společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. pod:

https://www.facebook.com/about/privacy

Formulář zpětné vazby

V případě dotazů Vám nabízíme možnost kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách. Musíte uvést své jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho žádost pochází, a mohli na ni odpovědět. Další informace mohou být poskytnuty dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem kontaktování je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu. Osobní údaje, které shromažďujeme při používání kontaktního formuláře, budou automaticky vymazány po dokončení vašeho dotazu nebo rezervace.

Zpravodaj

Na našem webu máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. K tomu od vás potřebujeme následující údaje: jméno a e-mailovou adresu.

Tento newsletter spravujeme a vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami.

Zpracování údajů se provádí s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost již provedených operací zpracování údajů. Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a budou smazány z našich serverů, jakmile se odhlásíte z newsletteru.

Kontakt přes WhatsApp

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím služby zasílání zpráv WhatsApp provozované společností WhatsApp, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA).

Zásady ochrany osobních údajů WhatsApp jsou k dispozici na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Kontakt přes telegram

kontaktujte nás prostřednictvím služby zasílání zpráv Telegram provozované společností Telegram Messenger LLP (71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Spojené království).

Odpovídající prohlášení o ochraně údajů je k dispozici na:

https://telegram.org/privacy

5. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme takzvané „cookies“. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají do vašeho zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu atd.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nezpůsobují žádné škody na vašem zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. Soubor cookie ukládá informace vzniklé v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že dostáváme přímé informace o vaší identitě. Na jedné straně vám používání cookies zpříjemňuje používání naší nabídky. K rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu, používáme takzvané session cookies. Po opuštění našich stránek se automaticky smažou.

Kromě toho pro zlepšení vašeho zážitku používáme také dočasné soubory cookie, které jsou na vašem zařízení uloženy po určitou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky za účelem využití našich služeb, automaticky rozpozná, že jste u nás již byli, a také jaké záznamy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu. Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste již byli na našich stránkách, když naši stránku znovu navštívíte. Tyto soubory cookie se po určité době automaticky vymažou.

Než budeme zpracovávat nebo zpracovávat údaje v rámci používání souborů cookie, žádáme uživatele, aby při návštěvě webové stránky udělili souhlas na našem banneru cookie, který lze kdykoli odvolat; více o tom níže. Do doby získání souhlasu mohou být používány soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz naší online nabídky. Jejich použití je založeno na našem zájmu a zájmu uživatelů o očekávanou funkčnost naší online nabídky.

Bez ohledu na to, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném oprávnění, máte také možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies. Můžete také vznést námitku pomocí nastavení vašeho prohlížeče, například zakázáním používání cookies, i když to může také omezit funkčnost naší online nabídky.

Najdete je pro příslušné prohlížeče na následujících odkazech:

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-an...

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/B...

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.htm...

Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri1...

Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a souhlasíte s používáním cookies, právním základem pro zpracování vašich údajů je uvedený souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno A GDPR. V opačném případě budou údaje zpracovávané pomocí cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1, § 1 písm. F. GDPR) – například pro komerční provoz naší online nabídky a její zlepšování – nebo pokud je použití cookies nezbytné pro splnění našich smluvních závazků.

6. Práva obětí

Máš pravdu:

v souladu s článkem 15 GDPR požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení . zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původ vašich údajů, pokud nebyly námi shromážděny, jakož i existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o jejich detaily;

v souladu s článkem 16 GDPR neprodleně požadovat opravu námi uložených nesprávných nebo úplných osobních údajů;

v souladu s článkem 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů, které máme v držení, pokud zpracování není prováděno za účelem uplatnění práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění uplatňovat nebo bránit právní nároky;

v souladu s článkem 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jeho výmaz a údaje již nepotřebujeme, ale Vy je používáte k tvrzení nebo uplatnit svá práva nebo potřebu na ochranu právních nároků nebo jste vznesl námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;

v souladu s článkem 20 GDPR přijímat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;

V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. To znamená, že v budoucnu již nesmíme údaje na základě tohoto souhlasu zpracovávat.

podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s článkem 77 GDPR. Obecně platí, že se můžete obrátit na regulační úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo v sídle našeho klubu.

7. Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR, pokud existují důvody k tomu, které vyplývají z vaší konkrétní situace nebo námitka směřuje k přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou uplatníme, aniž bychom uváděli zvláštní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nebo námitku, stačí to.

Napište na evek@evek.de.

8. Relevance a změny prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a platné od srpna 2023.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo kvůli změnám právních nebo úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně údajů lze kdykoli získat a stáhnout z našich webových stránek.

Evek GmbH

Od srpna 2023