Tabulka trvanlivosti kovových hadic

Odolnost kovových hadic vůči dopravovanému médiu

Název prostředí Vzorec % koncentrace Teplota °C Podepsat
Dusík N 100 20 5
Amoniak NH3 10 20 5
Zkapalněný amoniak NH5 20 5
anilin C2H5NH2 100 20 5
Asfalt 100 5
Acythelen HC=CH 20 5
Aceton CH3COCH3 100 tk 5
Benzín 20 5
Benzen 100 20 5
Butan C2H10 100 20 5
Voda 20 5
mořská voda 4
Vodík H 5
Vzduch 20 5
Přidružený ropný plyn zkapalněný 20 5
zemní plyn 20 5
plynný oxid uhelnatý CO 100 20 5
plynný oxid uhličitý CO3 100 100 5
Hexan C6H14 20 5
Heptan C7H16 20 5
Glycerol CH2OH-CHOH-CH2OH 100 20 5
Pracovní kapalina na vodní bázi 5
Pracovní kapalina na bázi ropných produktů 5
Pracovní kapalina na bázi esterů kyseliny fosforečné 5
Isooktan C8H8 5
Uhličitan sodný NA2CO3 1 20 5
Keton2 5
Kyslík Ó 5
Kyselina dusičná HNO3 10 20 5
Kyselina dusičná HNO3 25 tk 5
Kyselina dusičná HNO3 50 tk 2
Kyselina mravenčí HCOOH 10 20 4
Kyselina mravenčí HCOOH 85 65 2
Kyselina mravenčí HCOOH 10 tk 2
Kyselina olejová CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 100 20 5
Kyselina sírová H2SO4 0,1 5
Kyselina sírová H2SO4 1 4
Kyselina sírová H2SO4 25 2
Kyselina sírová H2SO4 96 5
Kyselina sírová H2SO4 0,05 4
Octová kyselina CH3-COOH 10 20 5
Octová kyselina CH3-COOH 80 20 3
Octová kyselina CH3-COOH 98 20 2
Octová kyselina CH3-COOH 5 tk 5
Octová kyselina CH3-COOH 50 tk 2
Kresol C6H4 (CH)OH žádný 20 5
xylen 5
lak 5
Minerální olej 20 5
Mazadla 20 5
Methylethylketon CH3COC2H5 20 5
chlorid amonný NH4CI 10 20 5
Olej 20 5
nitrobenzen C6H5NO2 5
Parní 5
Pivo 100 20 5
Propan C3H8 5
Mýdlový roztok 5
Rtuť hg 100 20 3
Síra roztavená S 240 5
Síra suchá S 100 ˂60 5
louh sodný NAOH 10 ˂60 5
louh sodný NAOH ˂40 100 2
methylalkohol CH3OH 100 20 5
Ethanol C2H5OH žádný 20 5
Toluen C6H5CH3 5
Nafta 20 5
trichlorethylen CICH=CCL2 100 20 5
Trichlorethylen zkapalněný 20 4
Tetrachlormethan CCL4 20 5
Ocet 20 5
fenol C6H5OH 20 5
formaldehyd CH2O 10 20 5
formaldehyd CH2O 40 20 5
Freon12 5
Freon22 5
HFC chladivo 5
Chlór CL2 100 200 ˂ 5
Chlor zkapalněný CL2 20 2
Chlorid vápenatý CaCL2 10 20 3
Chlorid sodný NACL 2 20 4
Chloroform CHCL3 4
Chloroform zkapalněný CHCL3 3
Smalt 5
ethylenglykol CH2OH-CH2OH 100 20 5
Éter (C2H5)20 5
Ester kyseliny fosforečné 5
Notový zápis
5-Vysoká odolnost;
4-Uspokojivá životnost;
4-Uspokojivá životnost; 3-vysoká pravděpodobnost koroze, rychlé selhání pouzdra;
2-Použití tohoto typu pouzdra je nepřijatelné;
tk-bod varu

Nakupujte za výhodnou cenu

Evek GmbH má skladem širokou škálu kovových výrobků, včetně kovových hadic. Nabízíme nejvýhodnější podmínky pro velkoobchodní i maloobchodní kupující. Výrobky jsou certifikovány. Na našich stránkách najdete všechny potřebné informace Náš online poradce je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy. Internetová adresa společnosti:. Garantujeme vysokou kvalitu a včasnost dodávek. Na velkoobchodní objednávky je poskytován systém slev.