Novinky

změnit čas

Titan předpovídají výrazný nárůst cen

Podle analytiků neželezných kovů, titan rychle roste v ceně v příštích třech letech. To přispívá k trvalému nárůstu poptávky po surovinách, ze kterých se čerpá titanu — rutil a ilmenit rudy, který se používá hlavně při výrobě barev a laků, plastů, papíru (hutnictví představuje méně než 10% vytěžených surovin). Reg Adams — world-class odborník na komoditním trhu — je přesvědčen, že průměrná cena oxidu titaničitého (hlavní produkt průmyslu) může dosáhnout letošní úroveň 4, dva tisíce dolarů za tunu… «Jedná se o rekord údaj pro trh, nicméně růst cen titanu produktů bude pokračovat nejméně do roku 2014» — řekl pan Adams na budapešťské kongresu v těžebním průmyslu vedeného průmyslových nerostů.

Kromě toho, členové maďarské kongresu poznamenat, že v průběhu příštích 8 let úroveň výroby oxidu titaničitého růst o více než 40% ukazatelů v roce 2011 — na úrovni, která přesahuje 9,25 milionu tun… Ale dnes (a zřejmé důvody pro změnu situace v dohledné budoucnosti, ne) poptávka daleko převyšuje nabídku, která diktuje rychlý růst cen titanu rudy, oxid titaničitý, kov sám a produkty založené na tom.

Sledujte všechny novinky