Novinky

změnit čas

Titanové údolí: lepší podmínky pro investory

Minulý týden přišel uskutečnit změny v ruských právních předpisů týkajících se zvláštních ekonomických zón (SEZ). Podle nově zavedených změn nyní tyto zóny budou vytvořeny nebude po dobu 20 let (viz výše), a 49. Současně se v průběhu roku 2012 stávající SEZ (které zahrnují projekt «Titanium Valley») rozšíří svou vlastní «životnost» před výše zmíněné období, což umožní investorům investovat do takových projektů, déle využívat výhod, které vláda přislíbila.

Kromě prodloužení životnosti o zvláštních ekonomických zónách, ruská vláda provedla úpravy na další aspekty jejich života. Zejména nová pravidla v rámci průmyslového charakteru SEZ může být formálně přidělovat pozemky na 40 čtverečních kilometrů, zatímco předtím plocha zóny nesmí přesáhnout 20 000 metrů čtverečních. Navíc v «volné zóny» jsou nyní právně umožněno vytváření průmyslových klastrů (skupin vzájemně se doplňujících firem, které zvyšují konkurenční výhody obyvatel). A pro některé typy speciálních ekonomických zón představil další výhody (nulová daň z příjmů zaplacenou federálního rozpočtu).

Podle vlády Sverdlovské oblasti, budou nové podmínky pro ZEZ investory pomáhají optimalizovat práci přilákat kapitál do projektu «Titanium Valley», hlavní propagační činnosti, které jsou plánovány pro běžný rok.

Sledujte všechny novinky