Novinky

změnit čas

World Steel Association předpovídá spotřebu ocelových zboží

World Steel Association předpovídá spotřebu ocelových zboží

Mezinárodní asociace World Steel Association poskytl k posouzení vlastní krátkodobý výhled. To se dotýká 2016−2017 roku. V roce 2015 světová spotřeba oceli klesla na 3%. Předpověď slibuje pokračování snížení objemu v roce 2016. Pravda, tempo klesne na úroveň 0,8%. Respektive v tomto roce globální spotřebě bude činit 1488 milionů tun. V roce 2017 bude pozorovat mírný nárůst o 0,4%. Předpokládáme, že se údajně dosáhla značka 1494 milionů tun.

Šéf Hospodářského výboru vyjádřil vlastní názor. V souladu s ním v příštích dvou letech, není to stojí za to očekávat, že pozitivní trend. Odborníci Sdružení se domnívají, že v ČLR bude i nadále pozorovat hospodářská recese. To má negativní dopad na komoditních cenách, investice do základních fondů. Je také ovlivněn objem globálního obchodu se zbožím. V letošním roce v ČLR se očekává pokles spotřeby pronájmu. On bude činit 4%. V roce 2017 ukazatele se sníží o další 3%. Předpokládá se, že v roce 2017 spotřeba oceli v číně bude 626,1 milionů tun. Tento výsledek je nižší než v roce 2013 na 15%.

Zajímavé je, že předpověď z World Steel Association nebere v úvahu ukazatele pro ČLR se za poslední měsíc. Na začátku března v ČLR vláda озвучило nový ekonomický směr. Hlavní důraz bude kladen na stimulaci růstu domácí poptávky. Po Všečínského shromáždění viditelné spotřeba výrobků z oceli, se zvýšil. Tento růst ovlivnila globální ceny oceli. Z tohoto důvodu předpovědi World Steel nemusí být příliš přesné. Ale západní odborníci zatím nejsou ochotni vzít v úvahu změny, pozorované v ČLR. Odborníci nadále mluvit o pokračování recese v ekonomice země.

Co do dalších zemí, předpovědi Sdružení je více optimistický. Předpokládá se, že mimo ČLR spotřeba oceli v roce 2016 se zvýší. Růst 1,8% v poměru k roku 2015. V roce 2017 růst o 3%. Nejvyšší tempo růstu je očekávána ve Vietnamu, na Filipínách, v Indonésii, Thajsku a Malajsii. V letech 2016−2017 v zemích se očekává prodlužování poptávky na úrovni 6% ročně. V Indii růst 5,4% ročně ve stejném období. V Africe růst se předpokládá na úrovni 6,5% v roce 2017. V roce 2016 zlepšení dosáhne 3,8%. Ukazatele pro Turecko zlepší na 3,3% v letošním roce. V roce 2017 růst dosáhne 3,2%. Země Blízkého Východu také ukazují dobré výsledky.

Sledujte všechny novinky