Kontaktní telefon
v Dněpropetrovsku a v jiných městech
 • +49 (208) 376-298-00
 • +7 (495) 639-93-00
 • +7 (812) 424-79-70
  8 800 zdarma a s mobilní8 (800) 333-03-10
 • +7 (343) 339-47-71
  8 800 zdarma a s mobilní8 (800) 333-03-10
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 zdarma a s mobilní+7 (831) 261-38-00
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 zdarma a s mobilní+7 (3452) 69-21-95
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 zdarma a s mobilní+7 (8612) 38-85-11
 • +7 (3472) 24-24-19
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 zdarma a s mobilní+7 (3512) 20-54-09
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 zdarma a s mobilní+7 (3822) 70-03-03
 • +38 (056) 790-91-90
 • +38 (044) 237-71-11
 • +38 (057) 728-53-24

Novinky

změnit čas

S Day metalurg to!

Element ohně je nebezpečné a nepředvídatelné. Práce také vyžaduje požáru statečnost a odvahu. Každou třetí neděli v červenci oslaví své letní metalurgové opravdu odvážné lidi. Hutnictví a ekonomika věci v zemi jsou prakticky neoddělitelné. A Nejvyššího sovětu SSSR prezidia včas jasně potvrdily. Uznat přínos průmyslu v poválečném období v ekonomice, vláda zřídila Den metalurga. 28. září 1957 byl vydán odpovídající výnos. Dvakrát více profesionální rekreační potvrzuje své postavení — v roce 1980 a 1988. V tomto okamžiku, vyhláška o slavení metalurg den byly opět uvolněn. I po rozpadu Sovětského svazu, tento festival udržel svou hodnotu.

Vlevo v kalendáři, je slaven v Rusku a na Ukrajině, v Bělorusku a Kazachstánu. Slaví všichni ti, jejichž pracovní aktivita alespoň nějakým způsobem spojené s metalurgie. Tento profesionální rekreační a vysokopecní výrobců oceli, kováři, slévárenské pracovníci a distributoři. A zaslouženě horníci se domnívají, že den své dovolené. Ano, a pravda — pro výrobu kovové rudy potřeba.

Některé profese spojené s kovem, má více než sto let. Archeologie ukázaly, že kovoobráběcí lidí zapojených, počínaje Vili Viveka BC A dnes, lidé oslavili Den metalurga mnoha zemích. Každý rok ve městech, kde jsou zpracovatelských závodů, a hutě jsou uspořádány nezapomenutelnou dovolenou. Co svátek bez průvodů a přehlídek? Žádné koncerty a obřady? Často se jedná o Den metalurgů provést obřad a oceněny. Rusko má titul «Ctěných metalurg Ruské federace». To přiřadí dekret prezidenta veteránů profese, strávených v této oblasti není nižší než 10−15 let.

Nechte nás a na oplátku gratulujeme všem, kteří tak či onak, spojené v metalurgickém průmyslu. Dobré zdraví, důvěra a pevnou ruku, odvaha a víra ve vlastní síly. S Day metalurg to!

Sledujte všechny novinky
Zavolat zpět za 30 sekund.
Zdarma!
Zpětné volání