Novinky

změnit čas

Vklady titanu a zirkonu v dole nebyly v poptávce Tarski

Na konci tohoto měsíce, pracovníci státní správy nemovitostí v ruské sféry podloží plánování uspořádat aukci šarže, která má právo zirkonia a titanu těžby v oblasti levého břehu Tarski dolu. Nicméně, událost bude mít neuznal: konec lhůty nebyl ani jeden žadatel o koupi. Tara zirkon, ilmenit důlní rýžoviště provoz na zdroj byly provedeny od roku 1992. V listopadu 2005, na levobřežní části ložiska byla vytvořena těžby a zpracování podnikání, specializující se na výrobu písků zirkonia, titanu obsahující od SRS (hydraulický vrtu). Navrhovaný vývoj v dolech obsahují 1,36 ppm tun ilmenitu (titanová ruda pro jeho oxidu, ferotitan a jiné deriváty) a 232 tun zirkonu (ZrSiO4. — zdroj minerálu k výrobě zirkonia). Předpokládalo se, že právo na rozvoj oboru budou převedeny na vítěze auktsilna 20 let. Vyvolávací cena pozemku byla 81 mil. Rublů. Podle zástupců médií vedoucího krajského odboru státní správy majetku v nerostných surovin Andrei Maximov, bylo přijato rozhodnutí o budoucnosti prostoru levého břehu Tarski dolu budou provedeny na jaře 2012.
Sledujte všechny novinky