Novinky

změnit čas

Novelis vidí vyhlídky na růst poptávky po válcované hliníkové výrobky

«Jako největší výrobce válcovaného hliníku na světě, Novelis se snaží být ve středu růstu poptávky ze strany koncových uživatelů," — řekl Erwin Mayr (Mayr Erwin), vedoucí strategie korporace.

«Použití hliníku jako materiál je posílen hospodářský vývoj na rozvíjejících se trzích — řekl. — Tři makroekonomické trend — rostoucí urbanizace, šíření kapitálu v rozvíjejících se trzích a dlouhodobé hnutí směrem k udržitelnosti. — Pobídky v dohledné době poptávka po válcované hliníkové výrobky «

Ukázal na splátky relativní stabilitu na trhu ve srovnání s jinými produkty okřídlené kovu. «Zvýšené používání válcovaného hliníku založený na širokou škálu výrobků z ní" — řekl Erwin Mayr. — Zajišťuje vysokou úroveň předvídatelnosti trhu, pokud jde o plánování výroby a spotřeby «.

Sledujte všechny novinky